Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED i zespół projektu MedKompas serdecznie zapraszają do udziału w debacie : „Dlaczego w ochronie zdrowia potrzebny jest system compliance?

Kodeks Etyki branży medycznej – zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym”, która odbędzie się 26 października 2016 r. o godzinie 15: 45 w Warszawie w ramach XII Forum Rynku Zdrowia* hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2

W ramach debaty poruszone zostaną m.in. poniższe zagadnienia:

· System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?

· Wdrożenie systemu compliance w szpitalu – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu

dokumentów opracowanego w ramach projektu MedKompas

· Nowy kodeks etyki branży medycznej – nadchodzące zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem

medycznym

Prelegenci:

· Dariusz Bąk, wykładowca akademicki Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert ds. etyki biznesu,

ekspert projektu MedKompas

· Oskar Luty – adwokat

· Krystyna Walendowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S.

Jasińskiego w Zakopanem

· Mariusz Witalis – Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego, Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć EY

w Polsce.

Dyskusję poprowadzi Witold Włodarczyk, dyrektor OIGWM POLMED, dyrektor Projektu

MedKompas. W trakcie dyskusji eksperci omówią zasadność wprowadzania w placówkach ochrony zdrowia

standardów postępowania w sytuacjach trudnych i potencjalnie korupcjogennych.

Dyrektor szpitala, w których, we współpracy z ekspertami projektu MedKompas, wdrożono system

compliance, przedstawi jak przebiegał proces. Omówione zostaną poszczególne etapy

implementacji systemu od badania indywidualnych potrzeb placówki po jego ostateczne

wprowadzenie. Ponad to zaproszeni prelegenci omówią zmiany, jakie w relacjach lekarz – przemysł medyczny

wprowadzi nowy Kodeks Etyki, który wkrótce zostanie przyjęty przez dwie największe w Polsce

organizacje branżowe skupiające producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych tj.

Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED oraz Izbę Producentów i

Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w debacie do dnia 13 października 2016 r. e-mail:

biuro@medkompas.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

* Osoby zgłaszające się do udziału tylko w tym panelu za pośrednictwem Izby POLMED są zwolnione z obowiązku

rejestracji przez stronę internetową organizatora Forum Rynku Zdrowia. Udział w debacie jest bezpłatny.