Źródło: Platforma 21.06.2016

Zgodnie z zapowiedziami refundacja wyrobów medycznych ma być wzorowana na refundacji leków. Izba POLMED zrzeszająca producentów jest przeciwko temu i argumentuje, że są to różne kategorie produktów, a wprowadzenie takich zasad oznacza bankructwa polskich firm i problemy dla pacjentów.cały artykuł