W dniu 15 czerwca 2016 r. OIGWM POLMED przeprowadziała warsztaty z zakresu prawnych i etycznych aspektów współpracy i odpowiedzialności sektora ochrony zdrowia z branżą wyrobów medycznych w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu MedKompas.

Warsztaty MedKompas Poland realizowane są w oparciu o program zatwierdzony przez Naczelną Izbę Lekarską, która wyraziła swoją aprobatę i poparcie dla działań Izby Polmed w zakresie edukacji i promocji etycznych standardów zachowań, jak również w zakresie wdrażania transparentności relacji pomiędzy  biznesowym a medycznym środowiskiem.

W warsztatach udział wzięło blisko 40 osób, a wśród nich lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracji szpitala. Wśród prelegentów obecni byli eksperci z dziedzin: compliance, prawa i etyki.

DSCF3750

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali kodeks etyki Izby POLMED, jak również przygotowane przez zespół prawniczy wzory umów, tzw. bezpieczne dokumenty. To właśnie wzory bezpiecznych dokumentów zaprezentowane w trakcie spotkania stały się implusem do późniejszej dyskusji poświęconej tematyce odpowiedzialności jaka spoczywa na pracownikach sektora ochrony zdrowia.

W najbliższych miesiącach planujemy przeprowadzić kolejne warsztaty poświęcone Polityce Compliance.

Serdecznie dziękujemy władzom szpitala za zaproszenie i udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas