Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED w dniu 19.05.2016 r. wraz ze Szpitalem Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi zrealizowała w ramach projektu MedKompas warsztaty poświęcone prawnym i etycznym aspektom współpracy sektora ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

Warsztaty poprowadzili: ekspert ds. prawa Wojciech Szefke, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny OIGWM POLMED Witold Włodarczyk. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane przez zespół prawniczy wzory umów, kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych.

Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełnili anonimową ewaluacyjną. Wypowiedzi uczestników w niej zawarte wskazują na duże zainteresowanie prezentowaną tematyką która stanowi odpowiedź na oczekiwania sektorów ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne warsztaty poświęcone tematyce Polityki Compliance.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Zespół MedKompas