18.05.2016 r. w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze w ramach drugiej edycji projektu MedKompas Poland zostały zrealizowane warsztaty pt. „Prawne i etyczne aspekty współpracy sektora ochrony zdrowia i przedstawicieli przemysłu medycznego”.

W warsztatach udział wzięli lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni placówki. Wykłady z zakresu prawa, polityki compliance i z zakresu szeroko rozumianej etyki poprowadzili: mecenas Wojciech Szefke, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny Izby POLMED Witold Włodarczyk.

Wszyscy uczestnicy warsztatów w ramach spotkania otrzymali materiały dotyczące poruszanej tematyki, wzory bezpiecznych umów opracowane przez zespół ekspertów, jak również Kodeks Etyki Izby POLMED. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę przystępując do testu sprawdzającego, jak również ocenić jakość tematyki spotkania i organizacji warsztatów poprzez anonimową ankietę ewaluacyjną.

Warsztaty MedKompas Poland realizowane są w oparciu o program zatwierdzony przez Naczelną Izbę Lekarską, która wyraziła swoją aprobatę i poparcie dla działań Izby Polmed w zakresie edukacji i promocji etycznych standardów zachowań, jak również w zakresie wdrażania transparentności relacji pomiędzy środowiskiem biznesowym a medycznym.

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas Poland!